Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1-    Úvodní ustanovení
2-    Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
3-    Specifikace zboží
4-    Kupní cena, způsoby úhrady kupní ceny
5-    Termín dodání, místo dodání, způsob dodání
6-    Potvrzení objednávky, přijetí platby
7-    Odstoupení od smlouvy
8-    Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa
9-    Vady zboží, reklamace
10-  Řešení sporů
11-  Ochrana osobních údajů
12-  Vzor odstoupení od smlouvy


§ 1 Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.doplnkyplaymobil.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Jitka Jelínková (viz § 8). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

§ 2 Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy:
  - Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v internetovém obchodě prodávajícího. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka specifikovaná po dohodě obou stran písemně (e-mailem) a odsouhlasena oběma stranami.

- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě zaplacení zálohové faktury / dobírky.

 

§ 3 Specifikace zboží

- Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané v internetovém obchodě prodávajícího, které kupující může vybírat, vložit do košíku a poté objednat. Specifikace jednotlivého zboží a jeho atributy (jako rozměry, barva, ovládání…atd.) jsou vypsány písemně v objednávce.

 

§ 4 Kupní cena, způsoby platby, vlastnické právo na zboží

Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě www.doplnkyplaymobil.cz, nebo individuální cenovou nabídkou prodávajícího.

Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě potvrzené objednávky nebo dobírkou přepravci. V případě větších objednávek (kupní cena je vyšší než 5 000,- Kč bez DPH. Objednávka může být po individuální dohodě prodávajícího a kupujícího platba požadována předem.

V případě, že po dohodě kupujícího a prodávajícího nebyla uhrazena celá kupní cena, nýbrž záloha na základě zálohové faktury, je kupující srozuměn s tím, že zboží je až do úplného uhrazení celé kupní ceny stále majetkem prodávajícího. Přechod vlastnického práva nastává v den uhrazení celé kupní ceny.

 

§ 5 Termín dodání, místo dodání, způsob dodání

Termín dodání je 7 - 10 pracovních dní pro dodání zboží. Termín dodání pro zboží na skladě je většinou do 3 pracovních dní, aktuální termíny jsou uvedeny u jednotlivého zboží na www.doplnkyplaymobil.cz.

V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR, SK.

Platné tarify pro dopravu do jednotlivých států jsou zveřejněny na www.doplnkyplaymobil.cz.

Zboží bude prodávajícím řádně zabaleno, tak aby při dopravě nedošlo k poškození zboží kurýrní službou.

Zboží bude Zásilkovnou dopraveno na dodací adresu nebo si zákazník vyzvedne zásilku na jím  vybraném výdejním místě Zásilkovny. Obvyklá doba doručení 2 pracovní dny od odeslání z našeho obchodu. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že je připravena k vyzvednutí. Součástí zprávy je kód, který je potřeba pro vyzvednutí zásilky. 

Dodání zboží kupujícímu je doloženo dodacím listem spediční společnosti.

 

§ 6 Potvrzení objednávky, přijetí platby

Potvrzení každé dokončené objednávky z internetového obchodu je doručeno e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Potvrzení obsahuje výpis objednávky, datum vytvoření, fakturační a dodací údaje a zálohovou fakturu (jako přílohu ve formátu.pdf), nebo fakturu-daňový doklad (v případě dobírky)

V případě platby na základě zálohové faktury obdrží kupující na stejnou e-mailovou adresu také fakturu – daňový doklad a to neprodleně po připsání zálohové platby v dané výši a s uvedením variabilního symbolu na účet prodávajícího. (variabilní symbol, číslo účtu a jiné náležitosti pro platbu jsou uvedeny v objednávce).

 

§ 7 Odstoupení od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.
Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
nemá spotřebitel v případě smluv:
Odstavec d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Kupující tedy bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.


§ 8 Provozovatel obchodu, kontaktní a výdejní místa:

Provozovatelem internetového obchodu www.doplnkyplaymobil.cz je:

Jitka Jelínková

Bratronice 254

Bratronice

273 63


IČ: 66457840
                                                     
Provozovatel není plátcem DPH, je zapsán u živnostenského odboru Magistrátu města Kladna.

Provozní doba: Po-Pá 09:00 - 15:00 (pracovní doba pružná).

Firma nevede kamennou prodejnu ani neumožňuje osobní odběr.

§ 9 Vady zboží, reklamace:

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího nebo jiného uživatele.

Kupující přejímá vlastnické právo k obalu zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží spediční společností. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík s rizikem poškození zboží, je povinen:

1 - balík nepřevzít a nechat ho vrátit prodávajícímu kurýrem, který ho doručoval.

2 - v případě, že kupující zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci nejpozději do 5 dnů od obdržení balíku, v případě pozdější reklamace na poškození při dopravě nemusí být na tuto reklamaci brán zřetel.

Veškeré reklamace prosíme telefonicky nahlásit na čísle: +420 77 11 44 501, po domluvě a upřesnění reklamace oficiálně podat reklamaci na info@doplnkyplaymobil.cz (prosíme o popis reklamace, problému nejlépe doplnit o fotky, nebo krátké video).

V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

 

§ 10 Řešení sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


§ 11 Ochrana osobních údajů:
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré Údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.
Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.doplnkyplaymobil.cz, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 

§ 12 Vzor odstoupení od smlouvy

Prodávající:
Jitka Jelínková, obchod www.doplnkyplaymobil.cz, IČ: 66457840

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, email kupujícího, číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží. - číslo objednávky - kód a název zboží
Datum: ....................................
podpis kupujícího

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace